Psychoterapeuta Bydgoszcz

Diagnozę psychologiczną

przeprowadzam w oparciu o testy, obserwację i wywiad w zakresie: inteligencji, osobowości i temperamentu, zaburzeń psychicznych, procesów poznawczych, kompetencji społecznych, komunikacji w małżeństwie, zainteresowań i innych. Proces diagnozowania zwieńczony jest wystawieniem opinii na temat cech, właściwości, stanów psychicznych, funkcjonowania w wybranych obszarach życia osoby diagnozowanej. Opracowana opinia może służyć przedłożeniu w zakładzie pracy, sądzie itp. Badanie psychologiczne może być również zlecane przez neurologa, psychiatrę lub lekarza innej specjalności. Często też badanie takie stanowi element konsultacji psychologicznej bądź psychoterapeutycznej i służy dobraniu odpowiedniej formy psychoterapii. Uzyskany opis funkcjonowania osoby zgłaszającej się na badanie może zawierać zalecenia i wskazówki do dalszego postępowania.

Liczbę spotkań diagnostycznych, jak również czas ich trwania ustalam z klientem indywidualnie.