Psychoterapeuta Bydgoszcz

Efektem przygotowywanych przeze mnie diagnoz psychologicznych jest materiał informacyjny opisujący sposób funkcjonowania klienta/pacjenta w różnych sytuacjach życiowych, jak również sformułowanie prognozy co do dalszego jego funkcjonowania. Może on powstać na zapotrzebowanie instytucji lub z inicjatywy pacjenta. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości czy zaburzeń formułowane są wówczas zalecenia i wskazówki do dalszego postępowania. Celem diagnostyki jest również często konieczność poznania i zrozumienia trudności z jakimi boryka się pacjent w oparciu o rzetelną wiedzę i metody empiryczne po to aby dobrać adekwatną formę leczenia.

W diagnozie psychologicznej stosuję:

 • wywiad psychologiczny
 • obserwację
 • testy

Zakres sporządzanych diagnoz obejmuje badania z zakresu:

 • inteligencji
 • osobowości i temperamentu
 • zaburzeń psychicznych
 • procesów poznawczych
 • kompetencji społecznych
 • komunikacji w małżeństwie
 • zainteresowań
 • i innych