Psychoterapia Bydgoszcz

 

W ramach interwencji psychologicznej pomagam osobom, które:

  • doświadczają przeżyć związanych ze zdradą, rozwodem
  • utraciły bliską osobę
  • doświadczają przeżyć w wyniku uzyskania informacji o nagłej chorobie własnej lub osoby bliskiej
  • przeżywają kryzys z powodu utraty pracy
  • przeżyły wypadek lub osoby w ich otoczeniu
  • doświadczyły przemocy