Psychoterapia Bydgoszcz

Interwencja psychologiczna/kryzysowa

to zazwyczaj jedno do kilku doraźnych spotkań o intensywnym oddziaływaniu. Celem jest udzielenie wsparcia, pomocy zmierzającej do odzyskania równowagi sprzed zaistniałego zdarzenia, przeżycia, doświadczenia, poprzez: odreagowanie stresu, pogodzenie z faktami, jak również ukierunkowanie dalszego postępowania.  Interwencja psychologiczna to profesjonalne towarzyszenie osobie będącej w kryzysie. Taki kryzys może nastąpić w wyniku przeżyć związanych z utratą bliskiej osoby, doświadczeniem przemocy, zdradą, rozwodem, nagłą chorobą, wypadkiem, utratą pracy i innych.

Interwencja psychologiczna może być początkiem dłuższego procesu psychoterapii.

Jedno spotkanie trwa 50 minut.