Psychoterapia Bydgoszcz

Konsultacja psychologiczna

to 1-3 spotkań, które przeznaczam na rozpoznanie sytuacji życiowej oraz natury problemu zgłaszającej się do mnie osoby. Ich wynikiem jest określenie jaka pomoc będzie najwłaściwsza. Może to mieć miejsce w moim gabinecie, bądź innego, wskazanego przeze mnie specjalisty. Po określeniu rodzaju współpracy omawiam warunki formalne dotyczące spotkań oraz zasady obowiązujące zarówno mnie, jak i osobę zgłaszającą się.

Bywa i tak, że konsultacja psychologiczna wystarcza, aby pacjent dalej samodzielnie poradził sobie z problemem.

Jedno spotkanie trwa 50 minut.