Psychoterapia Bydgoszcz

Psychoedukacja

jest to forma pomocy mająca na celu zapoznanie osoby potrzebującej z psychologiczną wiedzą z określonej dziedziny funkcjonowania człowieka. Z psychoedukacji mogą skorzystać osoby przychodzące z problemem, który dotyczy ich bezpośrednio, bądź z ich otoczenia, np. choroba, trudne relacje z ludźmi, zawody, straty. Podczas spotkań, oprócz przekazania wiedzy, trenowane są konkretne umiejętności, umożliwiające wybranie jak najlepszych rozwiązań, postaw i zachowań, pozwalających na optymalne poradzenie sobie na co dzień.

Jedno spotkanie trwa 50 minut.