Psychoterapia Bydgoszcz

Psychoterapię indywidualną

zazwyczaj rozpoczynam konsultacją psychoterapeutyczną,  obejmującą 1-3 spotkań. Efektem konsultacji jest wstępna diagnoza polegająca na rozpoznaniu charakteru trudności, z jakimi zmaga się osoba zgłaszająca się po pomoc. W oparciu o nią podejmuję decyzję odnośnie dalszego postępowania. Może być to psychoterapia w moim gabinecie lub u innego specjalisty. Konsultację kończy ustalenie kontraktu pracy psychoterapeutycznej. Zawieram w nim warunki formalne dotyczące sesji (częstotliwość i czas trwania, koszt, sposób odwoływania oraz formę zakończenia współpracy) oraz zasady obowiązujące psychoterapeutę i pacjenta.

Psychoterapię prowadzę w oparciu o koncepcję psychodynamiczną, której skuteczność potwierdzona jest badaniami naukowymi. Wraz z pacjentem określam cele terapeutyczne, które wspólnie staramy się osiągać. Cele te mogą być modyfikowane lub doprecyzowane w trakcie trwania procesu terapii.

W ramach psychoterapii psychodynamicznej zakładam, że zachowania, nawyki, trudności, z którymi zgłasza się pacjent odzwierciedlają jego nieświadome procesy psychiczne. Dlatego też staram się dotrzeć do nieświadomych motywów, celów i pragnień pacjenta. Do relacji z psychoterapeutą, pacjent wnosi motywację i chęć zmiany. Ja natomiast oferuję moje kompetencje, wiedzę oraz doświadczenie.

Psychoterapia jest procesem poszukiwania przez dwie osoby znaczenia objawów, źródeł cierpienia, subiektywnie ważnych doświadczeń z przeszłości utrudniających wywiązywanie się z obowiązków oraz czerpanie satysfakcji z życia. Uświadamianie pacjentowi jego nieświadomych myśli i emocji, nazywanie i analizowanie nieświadomych mechanizmów obronnych oraz zachodzących procesów psychicznych pełni funkcję leczącą. Proces psychoterapii pomaga pacjentowi zrozumieć samego siebie a w dalszej perspektywie prowadzi do zmiany.

Praca długoterminowa trwa zazwyczaj powyżej roku i proponowana jest najczęściej osobom, których problemy mają długotrwały charakter i obejmują wiele sfer życia.

W ramach praktyki współpracuję z zaufanym lekarzem psychiatrą, o orientacji psychodynamicznej, ponieważ zależy mi na tym, abyśmy mieli podobne zdanie na temat skuteczności psychoterapii i pomocy psychiatrycznej. W pewnych uzasadnionych sytuacjach lekarz psychiatra decyduje o konieczności włączenia w pomoc konkretnej osobie farmakoterapii oraz wskazuje czy i kiedy zażywane leki mają być odstawione.

Przestrzegam Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, co zobowiązuje mnie do zachowania tajemnicy zawodowej. Moją praktykę poddaję systematycznej superwizji.

Jedna sesja psychoterapii trwa 50 minut, odbywa się najczęściej 1 raz w tygodniu.