Do grupy psychoterapeutycznej kwalifikowane są osoby w taki sposób, aby możliwe było uzyskanie optymalnych efektów terapeutycznych.

Aby zakwalifikować osobę zainteresowaną przystąpieniem do grupy, przeprowadzam konsultację psychoterapeutyczną, obejmującą 1-3 spotkań.

Jej celem jest weryfikacja, czy psychoterapia grupowa stanowi najlepszą formę terapii dla danego Pacjenta.

Efektem konsultacji jest wstępna diagnoza, w oparciu o którą, mogę zaproponować uczestnictwo w tej formie psychoterapii. Jeżeli tak się nie stanie, proponuję inne formy pomocy/leczenia.

Nabór do grupy odbywa się okresowo, na ustalony z góry okres czasu.

Długoterminowa grupa ma charakter półotwarty, co oznacza, że w określonych okolicznościach możliwa jest dodatkowa kwalifikacja do grupy w trakcie jej trwania.

Uczestników terapii grupowej obowiązują zasady określone w kontrakcie psychoterapeutycznym.

Spotkania będą się odbywały w grupie 6-9 osób.

Sesje odbywają się o stałej porze, zawsze w ten sam dzień tygodnia, po południu i trwają 90min. Dzień spotkań zostanie ustalony w czasie konsultacji.

Koszt 1 sesji psychoterapii grupowej wynosi: 60 PLN / os. za pojedyncze spotkanie lub 50 PLN / os. za pojedyncze spotkanie przy płatności za miesiąc z góry.

Szczegółowe informacje na temat psychoterapii grupowej i jej zalet znajdziecie Państwo – TUTAJ .