Psychoterapia Bydgoszcz

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych o  zróżnicowanym celu, formie oraz tematyce. Pracuję z ludźmi różniącymi się pod względem wieku, wykształcenia, zainteresowań, z grupami o różnej wielkości.

Prowadzę warsztaty, treningi oraz szkolenia zarówno dla kadry przedszkoli, szkół, domów dziecka, jak i podopiecznych: domów seniora, domów pomocy społecznej, innych podmiotów zajmujących się edukacją, leczeniem i pomaganiem, a także osób pracujących w sektorze biznesowym i w administracji.

Tematyka tych działań odnosi się do:
• efektywnej komunikacji,
• integracji i współpracy,
• skutecznej autoprezentacji,
• asertywności,
• radzenia sobie ze stresem,
• kreatywności,
• koncentracji uwagi i pamięci,
• radzenia sobie z własną agresją.

Każdą ofertę opracowuję indywidualnie, na konkretne zamówienie. Jej zakres tematyczny oraz czas trwania ustalam z zainteresowaną stroną. .