Psychoterapeuta Bydgoszcz

W ramach psychoterapii indywidualnej pomagam osobom dorosłym, które między innymi:

 • nie wiedzą, co się z nimi dzieje, trudno im zrozumieć własne stany psychiczne oraz odnaleźć się w otaczającym świecie, nie rozumieją przyczyn przeżywanych trudności
 • wykonują czynności przymusowe, obsesyjne, doświadczają natrętnych myśli, nad którymi trudno im zapanować
 • przeżywają dolegliwości somatyczne, o trudnej do ustalenia przyczynie
 • doświadczają smutku, wahań nastroju, mają poczucie braku energii życiowej, pustki, bezsilności, mają myśli samobójcze
 • doświadczają silnych stanów lękowych, bezsenności, są płaczliwe
 • przepełnione są uczuciem złości, są rozdrażnione, gniewliwe, zachowują się impulsywnie, co powoduje cierpienie własne lub/ i innych
 • doświadczają silnych emocji winy, wstydu, żyją w stresie
 • mają trudności w zaakceptowaniu samych siebie, nie są szczęśliwe będąc sobą: skupiają się przesadnie na swojej wadze i swoim wyglądzie, nie mogą pogodzić się ze swoim statusem, ułomnościami i niedoskonałością
 • mają trudności w wyrażaniu własnych potrzeb, pragnień, opinii, nie umieją wyznaczać granic i trudno im odmawiać innym
 • swoje samopoczucie uzależniają od opinii innych na ich temat
 • doświadczają trudnej sytuacji straty osobistej, mają w związku z tym poczucie braku bezpieczeństwa
 • doświadczają braku porozumienia ważnych dla nich w relacjach, lęku przed bliskością, trwałym związkiem bądź długotrwałego kryzysu w związku
 • dostrzegają u siebie potrzebę dogłębnego samopoznania i rozwoju psychicznego
 • mają zdiagnozowane zaburzenie osobowości, doświadczyły choroby psychicznej