Konsultacja psychologiczna to 1-3 spotkań, które przeznaczam na rozpoznanie sytuacji życiowej oraz natury problemu zgłaszającej się do mnie osoby. Ich wynikiem jest

Psychoterapię indywidualną zazwyczaj rozpoczynam konsultacją psychoterapeutyczną,  obejmującą 1-3 spotkań. Efektem konsultacji jest wstępna

Do grupy psychoterapeutycznej kwalifikowane są osoby w taki sposób, aby możliwe było uzyskanie optymalnych efektów terapeutycznych. Aby

Diagnozę psychologiczną przeprowadzam w oparciu o testy, obserwację i wywiad w zakresie: inteligencji, osobowości i temperamentu, zaburzeń psychicznych,

Psychoedukacja jest to forma pomocy mająca na celu zapoznanie osoby potrzebującej z psychologiczną wiedzą z określonej dziedziny funkcjonowania

Interwencja psychologiczna/kryzysowa to zazwyczaj jedno do kilku doraźnych spotkań o intensywnym oddziaływaniu. Celem jest