Osoby biorące udział w psychoterapii grupowej uświadamiają sobie, że nie tylko oni mają trudności w kontaktach i niechętnie wchodzą w relacje z innymi. Spotykają ludzi, którzy czują się wyobcowani i mają trudności natury psychicznej. Na spotkaniach/sesjach terapii grupowej, czepiąc z doświadczeń pozostałych uczestników grupy, wspólnie znajdują przyczyn problemów z którymi się borykają i skuteczne sposoby ich rozwiązania.
Członkowie grupy psychoterapeutycznej udzielają sobie wsparcia w sytuacjach kryzysowych, skutecznie redukując poczucie lęku i zagrożenia. Dostrzegają oni fakt, że problemy każdej osoby ujawniane w czasie sesji, mimo indywidualnych różnic, mają także charakter uniwersalny, a demonstrowane przez inne osoby z grupy pożądane zachowania, mogą dostarczać konkretnej jednostce wzorców postępowania.
Osoby biorące udział w psychoterapii grupowej ujawniają charakterystyczne dla siebie sposoby reagowania, wchodzenia w relacje z innymi, komunikowania się. Grupa psychoterapeutyczna jest miejscem, w którym odzwierciedla się „społeczny mikrokosmos” każdego uczestnika. Ze względu na to, że dzieje się to w bezpiecznych warunkach grupy, możliwe jest przyjrzenie się temu, co uczestników przywiodło na terapię, jak nawiązują i podtrzymują kontakty z ludźmi, jakie uczucia w innych wzbudzają poprzez swoje zachowania i reakcje. Podczas sesji grupowych, znacznie szybciej niż podczas sesji indywidualnych ujawniają się wszelkie zachowania i reakcje, które są źródłem negatywnych emocji, nieporozumień, braku akceptacji zarówno dla uczestnika terapii, jak i osób z jego otoczenia. Dzięki tej wiedzy, droga do eliminacji takich zachowań jest bardzo krótka.

 

Psychoterapia grupowa umożliwia:

  • obserwowanie terapii innych osób, zmagających się z podobnymi problemami, będących w podobnej sytuacji życiowej oraz czerpanie z ich procesu terapeutycznego
  • odkrycie i zaakceptowanie wcześniej nieznanych lub nie akceptowanych części siebie
  • zdobycie umiejętności mówienia o tym, co dręczy, co przez wiele lat przeszkadzało w pełni korzystać z życia – zamiast duszenia tego w sobie
  • nauczenie się szczerego nazywania i wyrażania pozytywnych oraz negatywnych uczuć
  • poprawienie relacji i komunikacji z innymi
  • zrozumienie sposobu rozumowania i mechanizmów kierujących zachowaniami swoimi oraz innych ludzi
  • uzyskanie większej pewności siebie, lepszego obrazu własnej osoby i wyższej samooceny, ponieważ podczas sesji ujawniają się nie tylko trudności, ale także mocne strony uczestników
  • przeżycie osobistej zmiany w grupie z nadzieją na przeniesienie nabytych umiejętności do swojego codziennego życia
  • zdobycie przekonania, że ostatecznie każdy ponosi odpowiedzialność za własne życie, niezależnie od porad i uzyskiwanego wsparcia
  • uświadomienie sobie, że zmiana zależy przede wszystkim od osobistej motywacji i indywidualnego zaangażowania 

Błędne wyobrażenia o psychoterapii grupowej

Terapia grupowa nie jest tak skuteczna jak terapia indywidualna (?)
Badania naukowe dotyczące skuteczności obu form psychoterapii wskazują na ich zbliżoną efektywność z uwagi na częściowo odmienne czynniki działające w każdej z nich.

Terapia grupowa jest nieprzewidywalna (?)
Obecność terapeuty i przyjęte zasady pracy grupy gwarantują optymalny przebieg procesu terapeutycznego i zabezpieczają przed niekontrolowanym przebiegiem sesji oraz utratą poczucia bezpieczeństwa jego uczestników.

Uczestnicy terapii grupowej nie zachowują dyskrecji (?)
Psychoterapeuci zauważają znaczenie wzajemnego zaufania wewnątrz grupy. Ich doświadczenia wskazują, że dyskrecja bardzo szybko staje się uwewnętrznioną normą grupy i jest bardzo skrupulatnie przestrzegana przez wszystkich jej członków.

Od terapii grupowej można się uzależnić (?)
Uczestnicy terapii grupowej z czasem uzyskują większą samoświadomość, co umożliwia budowanie korzystnych dla siebie relacji z ludźmi poza terapią. Dzięki temu są w stanie zachować autonomię w zakresie podejmowanych wyborów i działań.

Słuchanie problemów innych ludzi jest zbyt przytłaczające (?)
Poznawanie problemów innych ludzi, sposobów ich rozwiązywania, umożliwia łatwiejsze radzenie sobie z podobnymi sytuacjami w przyszłości. Uczestnicy terapii uzyskują tym skuteczne wzorce postępowania.

Informacje organizacyjne o rekrutacji są dostępne – TUTAJ